Wychowanie fizyczne klasa 7


31.03.2020 godzina 8.00 - 9.40

Witajcie! Temat zajęć: Gimnastyka. Ćwiczenia kształtujące.

Ćwiczenia kształtujące – są to takie ruchy wolne, z przyborem lub z użyciem ławeczek i drabinek przyściennych, które w swoim założeniu zmierzają do wyrobienia i kształtowania poprawnej postawy ciała człowieka. Wszechstronność oraz uniwersalność tych ćwiczeń powoduje, że mają one szerokie zastosowanie. Są przede wszystkim podstawą rozgrzewek na lekcjach wychowania fizycznego oraz podstawą rozgrzewek stosowanych w treningu w wielu dyscyplinach sportowych, przy ich pomocy można także realizować główne zadania lekcji.

W opisach ćwiczeń stosuje się następujące skróty:


G – głowa
RR – ramiona
PR – prawe ramię, LR – lewe ramię
NN – nogi
PN – prawa noga, LN – lewa noga
T – tułów
A – w ćwiczeniach w parach, pierwszy z ćwiczących
B – w ćwiczeniach w parach, drugi z ćwiczących
p.w. - pozycja wyjściowa